ឯតទគ្គកម្ម មនុស្សជិត ៧៦លាននាក់ ភៀសខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោក

យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយអង្គភាពស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេស បានឲ្យដឹងថា ជម្លោះនៅស៊ូង់ នៅហ្គាហ្ស៉ា នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ បានជំរុញឲ្យមនុស្សជាច្រើនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ ដែលឈានដល់ ,លាននាក់ នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះ បានបញ្ជាក់ថា តួលេខនេះតំណាងឲ្យការកើនឡើង % ក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ អង្គការក៏បានដាក់តួលេខទាំងមូលគឺ , លាននាក់ នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ

យោងតាមដៃគូនៃទីភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការភៀសខ្លួន (OIM) បានឲ្យដឹងថា មនុស្សជិត លាននាក់ គឺជាជនភៀសខ្លួនថ្មី ធ្វើចលនានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេស ដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងឆ្នាំតែមួយ OIM ក៏បានបញ្ជាក់អំពីភាពបន្ទាន់ក្នុងការការពារជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេស និងបង្ការការភៀសខ្លួននាពេលអនាគតផងដែរ

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយ នាយិការងនៃ OIM លោកស្រី អ៊ូហ្គោជី ដានីញ៉ែ បានថ្លែងថា នៅខណៈដែលភពផែនដីកំពុងក្លាយជាចំណីនៃជម្លោះ និងមហន្តរាយ ចំនួនដ៏មហាសាល នៃជនភៀសខ្លួន បង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវនៃការហែកហួរគ្នា

អំពើហិង្សា និងជម្លោះ គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់នៃការភៀសខ្លួនដោយបង្ខំ ដែលមានមនុស្សចំនួន , លាននាក់ នៅខណៈដែលគ្រោះមហន្តរាយតម្រូវឲ្យភៀសខ្លួន , លាននាក់ ដែលរត់គេចចេញពីកន្លែងដើម និងរើទីលំនៅទៅកន្លែងថ្មី

អង្គភាពឃ្លាំមើល បានបញ្ជាក់ថា ជាមួយនឹងមនុស្សចំនួន , លាននាក់ ភៀសខ្លួននៅក្នុងខាងក្នុងប្រទេស ប្រទេសស៊ូង់មានចំនួនមនុស្សច្រើនបំផុតដែលបានភៀសខ្លួន ដែលមិនដែលធ្លាប់បានកត់ត្រាទេកន្លងមក នៅក្នុងប្រទេសតែមួយ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ និងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ផ្តើមរាប់ចំនួនមក ចំណែក ស្ថានភាពនៅតំបន់ហ្គាហ្សា មានមនុស្ស , លាននាក់ ត្រូវជា % នៃចំនួនសរុប បានភៀសខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលបីខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ

ជាសរុបចំនួនមនុស្សដែលភៀសខ្លួន ដោយសារហិង្សា និងជម្លោះ បានរីកធំដល់ , លាននាក់ ក្នុងអំឡុងប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

មហន្តរាយធម្មជាតិបន្តធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ភៀសខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅឆ្នាំ មហន្តរាយដូចជា ខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូ េហ្វ៉្រឌី នៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាហ្វ្រិក ការញ្ជូដីនៅប្រទេសទួគី និងនៅស៊ីរី និងខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូម៉ូចា នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌា បានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន , លាននាក់ ភៀសខ្លួន

វាមាន % នៃចំនួនសរុបនៃការភៀសខ្លួនថ្មីៗនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេស អ្វីដែលត្រូវកត់សម្គាល់ គឺការភៀសខ្លួនរបស់ប្រជាជនដែលបង្កដោយមហន្តរាយធម្មជាតិ បានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ ដូចជា នៅកាណាដា ដែលរដូវភ្លើងឆេះព្រៃមិនធ្លាប់មាន បានបង្កឲ្យមានការភៀសខ្លួន នាក់ នៅខាងក្នុងប្រទេស

នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អង្គភាពឃ្លាំមើល រំពឹងថា នៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខដែលនឹងមកដល់ នឹងមានការកើនឡើងនូវចំនួនប្រជាជនភៀសខ្លួនដោយសារមហន្តរាយធម្មជាតិ ហើយអង្គភាពនេះ បញ្ជាក់ដែរថា ភាពញឹកញាប់ រយៈពេល និងវិសាលភាពនៃហានិភ័យធម្មជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

លោកស្រី អ៊ូហ្គោជី ដានីញ៉ែ បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា របាយការណ៍នេះ គឺជាការរំឭកដ៏ខ្លាំងអំពីភាពចាំបាច់បន្ទាន់ និងមានការសម្របសម្រួលដើម្បីអភិវឌ្ឍនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ គាំទ្រការពង្រឹងសន្តិភាព ធានានូវការការពារសិទ្ធមនុស្ស និងនៅក្នុងវិធានការដែលអាចទៅរួច និងត្រូវបង្ការមិនឲ្យមានការភៀសខ្លួនមុនពេលដែលវាកើតមានឡើង

 

 

Daily Program

Livesteam thumbnail