នៅ ដន់ទីហ្គា និង បាកប៊ុយដា រដ្ឋកោះតូចៗ ប្រជុំដើម្បីគូសផ្លូវសម្រាប់អនាគតមានភាពធន់ខ្ពស់

សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី៤ នៃរដ្ឋកោះតូចៗ ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍ ឬហៅថា PEID4 នឹងប្រមូល ផ្តុំ រដ្ឋាភិបាលនានា សង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន និងសម្លេងយុវវ័យដ៏សំខាន់ ដើម្បីប្រែ ក្លាយ​គំនិតថ្មីៗទៅជាសកម្មភាព ការទទួលនូវការសន្យាថ្មីអំពីការគាំទ្រ និងកិច្ចពិភាក្សាអំពី​ការ ប្រឈមសំខាន់ៗ ដែលនឹងមកដល់សម្រាប់ក្រុមប្រជាជាតិដែលងាយរងគ្រោះទាំងនេះ។

 

មានរដ្ឋកោះតូចៗ ចំនួន៣៩ ហើយប្រទេសដង់ទីហ្គា និងបាកប៊ុយដា គឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃ​សន្និសីទ។ ចំណែកប្រទេសវ៉ានុយអាទុយ នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វីកខាងត្បូង ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជារដ្ឋសំខាន់​ដើម្បីទទួលការគាំទ្រនាអំឡុងសន្និសីទនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ​អំពី​បរិស្ថាន និងការ​អភិវឌ្ឍ នៅឆ្នាំ១៩៩២។ នេះគឺជាសន្និសីទ ដែលត្រូវបានស្គាល់ថា​ជាកិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ទី១​នៅលើ​ផែនដី ដែលបាន​ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពតាំងពីពេលនោះ។

 

ប្រទេសកោះតូចៗ ទាំងនេះ ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃពិភពលោក ​គឺជាប្រធានបទយកចិត្ត​ទុក​​ដាក់បំផុត​សម្រាប់ដំណោះរគ្រោះមហន្តរាយ និងភាពងាយរងគ្រោះបំផុត។ រដ្ឋកោះតូចៗ ទាំង​នេះ មានទី​ផ្សាតូចៗ នៅខាងក្នុង និងងាយរងគ្រោះនឹងការប៉ះទង្គិច និង​ភាពយឺតយ៉ាវ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច។

ការប្រឈមដទៃទៀត រួមបញ្ចូលការរីកចម្រើនខាងប្រជាសាស្រ្តយ៉ាងលឿនដែលដាក់សំពាធ​ទៅលើសេវាកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ ទីផ្សារការងារ ទន្ទឹមពេលប្រទេសទាំង​នេះពិតជានៅជួរ​ទី​មួយ​​នៃ​ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងជាប្រធានបទ​ដ៏ផុយស្រួយខាងបរិស្ថាន។

ប្រទេសកោះតូចៗ ជាច្រើន ខ្វះខាតនូវភាពធន់ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ​ដែលចេះតែ​កើន​ឡើង​។ ចំណែកប្រជាជនដង់ទីហ្គា និងបាកប៊ុយដា បានដឹងច្រើនអំពីរឿងនេះ ដោយសារពួកគេបានទទួលរងការប៉ះទង្គិច​ដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញ​ពីព្យុះអ៊ូរ៉ាហ្គង់ អៀម៉ា និងម៉ារីយ៉ា ដែល​បានវាយប្រហារសមុទ្រការ៉ាអ៊ីបនៅឆ្នាំ២០១៧។

នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេស​ដង់ទីហ្គា និងបាកប៊ុយដា លោកហ្គាស្តុន ប្រ៊ោន បានថ្លែងថា ការប៉ះទង្គិចទាំងនេះ​ជាផ្នែក​នៃ​ការ​ប៉ះទង្គិចដ៏អាក្រក់​ពី​ខាងក្រៅ និងពិតណាស់វាបានសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ច និងបង្កការខូចខាត​ដល់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អគារ និងផ្ទះរបស់យើង។លោកទទូចឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជា​សកល​​ដើម្បីកាត់បន្ថយ​ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលវាមានសារសំខាន់ ប្រសិន​បើ​រដ្ឋកោះ​តូចៗ​ចង់នៅរស់រានមានជីវិត​ក្នុងបណ្តាទសវត្ស​ដែល​នឹងមកដល់។

ក្នុងចំណោមការប្រឈមដទៃៗទៀត ដែលបានធ្វើឲ្យ​ការកើនឡើងនូវតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ ការ​នាំ​ចូល និងនាំចេញ រដ្ឋកោះទាំងនេះក៏មាន ធនធានធម្មជាតិដែលមានកម្រិត ដង់ស៊ីតេប្រជាជន​ខ្ពស់​ជាង​ភាពមធ្យមនៃដង់ស៊ីតេសកល បំណុលកើនខ្ពស់ និងការអាចខ្ចីពីកម្ចីដែលមានការ​ប្រាក់ទាប​ ក៏មានកម្រិត។

នៅឆ្នាំ២០១៤ រដ្ឋកោះតូចៗនានា បានជួបជុំគ្នា និងព្រមព្រៀងសម្រាប់មធ្យោបាយនៃ​សកម្មភាព SAMOA ដែលមានការិយាល័យមួយពង្រីកធំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង​ការពារ​ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមិនមានឆ្នេរសមុទ្រ និងប្រទេសដែល​រីក​ចម្រើន​តិចតួចដែលរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋកោះតូចៗ។

មន្រ្តីអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកស្រីរ៉ាបាប ហ្វាទីម៉ា បានថ្លែងនៅមុនសន្និសីទរដ្ឋកោះតូចៗ លើកទីបួន ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ថា លោកស្រីស្នើឲ្យមាន​ផែនការសកម្មភាពថ្មីដែលមុះមុតដើម្បីពង្រឹង​ភាពធន់របស់ប្រជាជាតិកោះតូចៗ ដែលមាន​ចំនួន ៣៩ ដើម្បី​បំបាត់​ហានិភ័យ​។ ផែនការសកម្មភាពត្រូវមានភាពបន្ទាន់បំផុត​នៅក្នុង​ពិភពលោក និង​ដើម្បី​​បាន​សម្រេចនូវ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍដោយចីរភាពផងដែរ។

Daily Program

Livesteam thumbnail