សម្តេចប៉ាប អំពាវនាវឱ្យមាន «ទេវវិទ្យានៃសេចក្តីស្រឡាញ់»

សម្តេចប៉ាប​ហ្រ្វង់ស៊ីស្កូជួបជាមួយ​ក្រុម​អ្នក​បណ្តាញសង្គមអន្តរជាតិ​សម្រាប់ក្រុម​ទេវវិទ្យាកាតូលិក

នៅពេលយាងជួបជាមួយនឹងបណ្តាញអន្តរជាតិដើម្បីសង្គមទ្រឹស្ដីកាតូលិកសម្តេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូបានស្នើគោលការណ៍ណែនាំចំនួនបីសម្រាប់ដែលកំណត់ថាជាទ្រឹស្ដីសហសម័យនៃសេចក្តីស្រលាញ់ ៖ ភាពស្មោះត្រង់ប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតចំពោះប្រពៃណី វិធីសាស្រ្តឆ្លងកាត់វិន័យ និងសហសេវិកអប់រំជំនឿ។

សម្តេចប៉ាប បានមានបន្ទូលនៅក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃសុក្រថា «ទេវវិទ្យាពិតជាស្នូលនៃ សាសនាដ៏សំខាន់ និងចាំបាច់»។​

សម្តេចប៉ាបបានសង្កតធ្ងន់ថា ៖ «ទេវវិទ្យាគឺពិតជាសមាសធាតុ សាសនាដ៏សំខាន់ និងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ព្រះសហគមន៍»។

សម្តេចប៉ាប បានកត់សម្គាល់ពីហេតុផលមួយចំនួនជុំវិញសំនួរដែលគេសួរថា តើហេតុអ្វីបានជាទ្រឹស្ដីមានសារៈសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

សម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូល ៖ «នេះគឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ជំនឿរបស់ព្រះសហគមន៍​កាតូលិក​របស់​យើង​ដើម្បី​ពន្យល់​ពី​ហេតុផល​នៃ​ក្តីសង្ឃឹម​របស់​យើង​ចំពោះ​អស់​អ្នក​ដែល​ចង់ដឹង​»។ សម្តេចប៉ាបបានកត់សម្គាល់ទៀតថា ក្តីសង្ឃឹមនេះមិនមែនជាអារម្មណ៍ទេ ប៉ុន្តែជាអន្តរកម្មបុគ្គលពោលគឺជាព្រះយេស៊ូ។

បន្ទាប់មកគឺការផ្លាស់ប្តូរសម័យកាល ដែលប្រឈមមុខដោយសង្គមពហុនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើ​ង ដែលត្រូវបានគេវាយតម្លៃយ៉ាងត្រចះត្រចង់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាតរភាពរបស់មនុស្ស និងកា​រយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបង្កើតសាមគ្គីភាព។

សម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលទៀតថា ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលមកដល់ពេលនេះពិភពលោកវិវត្តដល់កម្រិត បញ្ញាសិប្បនិ​ម្មិត៕