តើព្រះយេស៊ូបានចាត់សាវ័កដែលមានជំនឿលើទ្រង់ឲ្យទៅបំពេញកិច្ចអ្វីខ្លះ?

បកស្រាយដោយ ៖លោកបូជាចារ្យ ផាន បូរី ពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកមណ្ឌលគិរី​ក្នុងភូមិភាគកំពង់ចាម សម្របសម្រួលដោយ​ឆាក លាំង។

បូ. ផាន បូរី៖ បងប្អូនជាទីស្រលាញ់! ខ្ញុំសុំលើកពីព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី នៅសម័យក្រុមគ្រីស្តទូត ឬក៏សម័យព្រះយេស៊ូ ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅគ្រីស្តទូតទាំង១២នាក់ ដោយទ្រង់បានបង្រៀនអប់រំ និងបានចាត់គេពីរៗនាក់​ឲ្យទៅប្រកាសដំណឹងល្អ។

តើព្រះអង្គចាត់គេ​ពីរៗនាក់​ឲ្យទៅធ្វើអ្វី? បើសិនបងប្អូនបានអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ​២៨,១៩។ បងប្អូននឹងឃើញថា ព្រះយេស៊ូបានចាត់គ្រីស្តទូតពីរៗនាក់ឲ្យទៅប្រកាសដំណឹងល្អ ហើយ​ត្រូវធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យគេក្នុងព្រះនាមព្រះបិតា ព្រះបុត្រា និងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។

កិច្ចការទី១ដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺ ធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យគេ ត្រង់នេះប្រហែលយើងអាចស្វែងរកចម្លើយជាច្រើនទៀតដោយខ្លួនឯង។ តួនាទីរបស់គ្រីស្តបរិស័ទ តួនាទីយើងជាមនុស្ស គឺធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យគេ ផ្សព្វផ្សាយអំពីជំនឿរបស់យើងទៅដល់បងប្អូនឯទៀតៗជាពិសេស គឺឲ្យយើងបង្ហាញជំនឿ ឬសក្ខីភាពរបស់យើងទៅដល់បងប្អូនដែលមិនទាន់ជឿលើព្រះយេស៊ូ ព្រះជាម្ចាស់ ឬមិនទាន់ស្គាល់ព្រះសហគមន៍។

ហេតុនេះយើងត្រូវធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យគេ បង្រៀនគេ ក្នុងព្រះនាមព្រះបិតា ព្រះបុត្រា និងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ ដើម្បីឲ្យគេបានក្លាយទៅជាគ្រីស្តបរិស័ទពេញលក្ខណៈ តួនាទីរបស់គ្រីស្តបរិស័ទ។ បើគេរស់នៅក្នុងសង្គម ត្រូវចេះបង្ហាញភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម ព្រមទាំងបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនឃើញថា​ យើងទទួលបានមុខងារពិសេសក្នុងការបង្រៀន ឬក៏បានទទួលបេសកកម្មពិសេសដើម្បីថែរក្សាយុត្តិធម៌ សេរីភាព និងចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដែលកំពុងតែមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ជាពិសេសគឺយើងបានព្យាយាមប្រព្រឹត្តកិច្ចការដែលបានគាប់ព្រះហឫទ័យ ឬតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺឲ្យមានសិទ្ធិស្មើៗគ្នា​ មិនឲ្យមានអ្នកមានជិះជាន់អ្នកក្រ រស់នៅស្មើភាពគ្នា យើងរួមគ្នានិយាយតែសេចក្តីពិតទៀងត្រង់ក្នុងជីវិត។ រស់នៅឲ្យមានគុណធម៌ មេត្តាករុណា និងចេះជួយអ្នកដទៃ។ បងប្អូនជាទីស្រលាញ់! គ្រីស្តបិរស័ទត្រូវតែរស់នៅឲ្យដូចទឹកដែលអាចពន្លត់ភ្លើងនៅក្នុងសង្គម ឬក៏រស់នៅដូចជាទឹកដែលអាចជ្រាបចូលទៅគ្រប់ច្រកល្ហកគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោក។

ហេតុនេះហើយជីវជាតិរបស់យើងជាគ្រីស្តបរិស័ទ គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូ ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ ដែលយើងបានស្តាប់ ហើយក៏បានព្យាយាមអនុវត្តតាមផងដែរ។ តាមការទូន្មានរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចេះចែករំលែកធនធាន ចំណេះដឹង ជំនាញផ្សេងៗទៀត...ទៅដល់បងប្អូននៅជុំវិញខ្លូនរបស់យើង។ ជាងនេះទៅទៀត សូមបងប្អូនព្យាយាមអានព្រះគម្ពីរកាឡាទី៥,២២ ដោយសន្តប៉ូលបានណែនាំឲ្យជឿ បង្ហាញក្តីស្រលាញ់ទៅអ្នកដទៃ ចែកសេចក្តីសុខសាន្ត មានចិត្តអត់ធ្មត់ ទៀងត្រង់ និងមានជំនឿកាន់តែរឹងមាំទៅលើព្រះជាម្ចាស់ ដែលជាប្រភពនៃជីវិតរបស់មនុស្សលោកយើង​នាពេលសព្វថ្ងៃនេះ។ ជាពិសេសគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាម​វិន័យ​របស់ព្រះយេស៊ូ។ នេះហើយគឺជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើ និងអនុវត្ត​ជាប្រចាំក្នុងជីវិត៕

 

ដោយ ឆាក លាំង

 

Daily Program

Livesteam thumbnail