តើពិធីប្រគល់ធម៌ជឿជាអ្វី ហើយពិធីនេះគេធ្វើឡើងនៅពេលណា?

បកស្រាយដោយ៖ លោកបូជាចារ្យ អេមេល្សដាល ហ្វ្រង់ស្វ័រ ពីព្រះសហគមន៍កាតូលិក​បឹងទំពុន ភ្នំពេញ។ សម្របសម្រួលដោយ​ ឆាក លាំង។

បូ. អេមេល្សដាល ហ្រ្វង់ស្វ័រ៖ បងប្អូនជាស្រលាញ់! ប្រាកដណាស់ បងប្អូនមួយចំនួនបានស្គាល់ធម៌ជឿ ឬធម៌ប្រកាសជំនឿរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ជាពិសេសបងប្អូនគ្រីស្តបរិស័ទធ្លាប់សូតហើយនៅក្នុងពិធីអភិបូជា ក្នុងសៀវភៅអភិបូជានៅទំព័រទី១៤។ ធម៌ប្រកាសជំនឿដែលមកពីក្រុមគ្រីស្តទូតដែលពួកគេបានឃើញ បានស្តាប់អំពីព្រះយេស៊ូនៅលើផែនដីនេះ។

បន្ទាប់មកក្រុមនេះបាននិយាយរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពរបស់ព្រះយេស៊ូ ដោយបានកត់ត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ។ ក្រោយមកទៀតព្រះសហគមន៍បានសង្ខេបចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់គ្រីស្តបរិស័ទឲ្យយល់ថា យើងត្រូវតែជឿដើម្បីក្លាយទៅជាគ្រីស្តបរិស័ទ។ មុនដំបូងយើងត្រូវតែជឿថាព្រះយេស៊ូមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញបានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ និងចំណុចទី២ គឺសំខាន់ គឺជឿថា​ ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះត្រៃឯក ជាព្រះបិតា ព្រះបុត្រា និងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ ជាព្រះតែមួយ។ ក្រោយមកគេលំអិត ខ្ញុំជឿលើព្រះជាម្ចាស់ ជាព្រះបិតាដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ ព្រះអង្គដែលមានឬទ្ធានុភាពសព្វ​ប្រការ។ល។

ធម៌ប្រកាសជំនឿនេះ ជាសេចក្តីសង្ខេបរបស់ព្រះសហគមន៍ ហើយព្រះសហគមន៍ប្រគល់ធម៌ជឿនេះឲ្យអ្នកស្វែងយល់ ដែលត្រៀមខ្លួន និងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកមុនរាត្រីបុណ្យចម្លង។ យើងប្រគល់ធម៌ជឿនៅក្នុងរដូវអប់រំពិសេស អាទិត្យទី២ តាមប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះសហគមន៍តាំងពីដើមដំបូង។ អ្នកស្វែងយល់ទទួលធម៌ប្រកាសជឿនេះដើម្បីរៀន និង​សូត្រធម៌ប្រកាសជំនឿនេះ ដើម្បីយល់ថាឥឡូវនេះគេចាប់ផ្តើមចូលក្នុងគ្រួសារតែមួយជាព្រះសហគន៍ដែលមានជំនឿតែមួយ។

អ្នកសម្របសម្រួល៖ តើការប្រគល់ធម៌ជឿនេះគេអាចធ្វើបានពេលណាខ្លះ?

បូ. អេមេល្សដាល ហ្រ្វង់ស្វ័រ៖ ជាធម្មតាព្រះសហគមន៍កាតូលិកប្រគល់ធម៌ជឿទៅអ្នកឈ្វេងយល់ នៅក្នុងរដូវអប់រំពិសេសអាទិត្យទី២ ពេលកម្មវិធីអភិបូជា លោកបូជាចារ្យទេសនារួចហើយ មានការអធិដ្ឋាន ក្រោយមកលោកប្រកាសជាផ្លូវការ និងឱឡារឹក ដោយមានបងធម៌រួមជាមួយដើម្បីប្រគល់ធម៌ប្រកាសជំនឿឲ្យបេក្ខជន។

អ្នកសម្របសម្រួល៖ បុគ្គលដែលត្រូវទទួលធម៌ជឿ ពីព្រះសហគមន៍ត្រូវមានលក្ខណៈបែបណាដែរ?

បូ. អេមេល្សដាល ហ្វ្រង់ស្វ័រ៖ តាមទម្លាប់របស់ព្រះសហគមន៍ មានតែអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកនៅពេលបុណ្យចម្លង!​ ដែលមានសិទ្ធិទទួលធម៌ជឿនេះ។ ព្រោះ​គេបានរៀនអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំ អំពីជំនឿរបស់ព្រះសហគមន៍ទើបគេអាចយល់ និងទទួលបាន។ ធម៌ប្រកាសជំនឿជួយបំភ្លឺប្រាជ្ញាមនុស្សលោកឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ ឲ្យស្រលាញ់ព្រះអង្គ ហើយមានតែបេក្ខជនជាគ្រីស្តបរិស័ទក្នុងពេលអនាគតទេ ដែលអាចសូតធម៌ប្រកាសជំនឿនេះ និងក្លាយខ្លួនទៅជាសមាជិកពេញលេញរបស់ព្រះសហគមន៍។

អ្នកសម្របសម្រួល៖ តើធម៌ប្រកាសជំនឿ មានអត្ថន័យបែបណាសម្រាប់គ្រីស្តបរិស័ទ?

បូ. អេមេល្សដាល ហ្វ្រង់ស្វ័រ៖ ច្បាស់ហើយ! បើសិនយើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះត្រៃឯក ជាសេចក្តីស្រលាញ់ ហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើង ព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពនៃជីវិត យើងម្នាក់ៗក៏មានរបៀបរស់នៅខុសប្លែកពីមុនដែរ។ យើងជឿថាមានព្រះមួយអង្គ ដែលនៅជាមួយយើង​​ កំដរយើង ណែនាំយើង នាំឲ្យជីវិតយើងផ្លាស់ប្តូរ និងមានអត្ថន័យ។ ជាហេតុនាំឲ្យយើងយល់ថាជីវិតយើងមានតម្លៃ ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយើង ដើម្បីឲ្យបម្រើព្រះអង្គ និងផ្តល់សេចក្តីស្រលាញ់ចំពោះព្រះអង្គ។ ឲ្យយើងដឹងខ្លួនថា យើងជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គ អ្នកដទៃជាបងប្អូនរបស់យើង។ ហេតុនេះ! យើងត្រូវធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងជឿ! បើជឿថាព្រះជាម្ចាស់បានលើកលែងទោសឲ្យយើង ខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ត្រូវលើកទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ។

 អ្នកសម្របសម្រួល៖ តើត្រូវបំពេញកិច្ចការជាគ្រីស្តបរិស័ទបែបណាដែរ​  ក្រោយពីទទួលបានធម៌ជឿ និងខ្លួនក្លាយជាគ្រីស្តបរិស័ទពេលលេញ?

បូ. អេមេល្សដាល ហ្វ្រង់ស្វ័រ៖ សម្រាប់បេក្ខជន ឬអ្នកឈ្វេងយល់ជាទីស្រលាញ់របស់ព្រះសហគមន៍ និងជាអនាគត ត្រូវក្លាយជាដៃជាជើងរបស់ព្រះសហគមន៍ យើងត្រូវធ្វើជាសាក្សីនៃជំនឿនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ យើងត្រូវការគ្រីស្តបរិស័ទដែលផ្តល់សក្ខីភាពពីក្តីស្រលាញ់ ពីធម៌មេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រោះសង្គមបច្ចុប្បន្ន ប្រហែលជាពេលខ្លះពិបាករស់នៅ និងពិបាកចាត់ទុកថាយើងជាបងប្អូននឹងគ្នា។ ជាការពិតណាស់ អ្នកឈ្វេងយល់មានតួនាទីប្រកាសដំណឹងល្អ គឺរស់នៅតាមរបៀបគ្រីស្តបរិស័ទពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គម។ ជាក់ស្តែងយើងជាគ្រីស្តបរិស័ទត្រូវតែប្រកាសដំណឹងល្អនៅតាមកន្លែងដែលយើងរស់នៅ និងឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនបានទទួលការស្រលាញ់ពីព្រះជាម្ចាស់។

ដោយ ឆាក លាំង

 

Daily Program

Livesteam thumbnail