សម្តេចប៉ាប៖ ទិវាយុវជនឆ្នាំនេះ ពោរពេញដោយភាពស្រស់ស្អាត និងបទពិសោធ

មានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងអំឡុងពេលនៅលើយន្តហោះពីលីស្បោនឆ្ពោះមករ៉ូម សម្តេ​ច​ប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូ បានលើកឡើងថា ទិវាយុវជនពិភពលោកនៅលីស្បោន គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃភាពស្រស់ស្អា​ត និងពោរពេញដោយបទពិសោធន៍។​

នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះសម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលដោយអំណរសប្បាយថា ទ្រង់ពិតជារីករាយ ដោយបា​ន​ឃើញពីការចូលរួម និងការអបអរដោយក្រុមយុវជន ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលីស្បោន។​​

សម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលថា សម្រាប់ទូលបង្គំជាខ្ញុំ ព្រឹត្តិការណ៍នៅលីស្បោន គឺស្រស់ស្អាត និងពេញចិត្តបំផុត៕

Daily Program

Livesteam thumbnail