ពលករ៧០% នៅក្នុងពិភពលោកជួបគ្រោះថ្នាក់​ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (OIT) បានបង្ហាញឲ្យដឹងថា ចំនួនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល​នៃពលករ គឺ ប្រហែលច្រើនជាង ៧០% នៃ​ពលករសរុបនៅលើពិភពលោក ត្រូវបានគេជឿថា រង​ការ ប្រឈម ​ខាងសុខភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ចំណែកវិធានការដែលមាន​ទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព និងសុខភាព នៅកន្លែងការងារ មានការលំបាកនឹងប្រឈមនឹង​ហានិភ័យ​ដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុនេះ។

មន្រ្តីខាងផ្នែកសុវត្ថិភាព និងសុខភាព​នៅកន្លែងការងារ OIT បានថ្លែងថា ៖ “វាច្បាស់ណាស់ថា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បានបង្កឲ្យមានរួចហើយនូវហានិភ័យខាងសុខភាពបន្ថែម​ដ៏ខ្លាំង​សម្រាប់ពលករ។”

OIT បញ្ជាក់ថា វិបាកខាងសុខភាព​នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចរួមបញ្ចូលឲ្យមានជំងឺ​មហារីក ជំងឺសសៃឈាមបេះដូង ជំងឺប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើម ដំណើរការមិនប្រក្រតីនៃតម្រងនោម និង​បញ្ហា​សុខភាពផ្លូវចិត្ត។

យោងតាមរបាយការរបស់ OIT ដែលដាក់ឈ្មោះថា ធានាសុវត្ថិភាព និងសុខភាពនៅកន្លែង ការងារ​នៅយុគសម័យប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បានឲ្យដឹងថា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បាន មានឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរ​នៅលើសុវត្ថិភាព និងសុខភាព​របស់ពល​ករ នៅគ្រប់តំបន់នៃ ពិភពលោក។

យោងតាមតួលេខថ្មីបំផុត OIT វាយតម្លៃថា ពលករច្រើនជាង ២,៤ពាន់លាននាក់ ក្នុង ចំណោមពលករសរុប ៣,៤ ពាន់​លាននាក់ ត្រូវបានគេជឿថា ទទួលរងកម្តៅ​លើលលប់​នៅ​ពេល​មួយ ឬទាំងស្រុង នៅពេលធ្វើការរបស់ពួកគេ។ ដោយត្រូវគណនាជាភាគរយនៃ​ពលករ​នៅ​លើពិភពលោក អត្រានេះ​បានឆ្លងពី៦៥,៥% ទៅកាន់ ៧០,៩% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០។
តួលេខ ឆ្នាំ២០២០ បានបង្ហាញថា មានមនុស្ស ២៦,២ លាននាក់នៅលើពិភពលោក បាន​ទទួល​​រង​ជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃ​ដោយសារស្រ្តេសនៅកន្លែងធ្វើការព្រោះតែកម្តៅ។

របាយការណ៍ បង្ហាញថា ឥទ្ធពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់ពលករ​ទៅឆ្ងាយលើស​ពី​​ការត្រូវកម្តៅបន្តបន្ទាប់ទៅទៀត ដែលបង្កើតបានជា​ហានិភ័យជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់​សុខភាព។

របាយការណ៍កត់សម្គាល់ថា បញ្ហាជាច្រើននៃសុខភាព​សម្រាប់ពលករ ទាក់ទងនឹង​ការប្រែ​ប្រួល​​អាកាសធាតុ មានជាអាទិ៍ ជំងឺមហារីក ជំងឺសរសៃឈាមបបេះដូង ជំងឺផ្លូវដង្ហើម ដំណើរ​ការ​មិនប្រក្រតីនៃតម្រងនោម និងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ រឿងនេះ រាប់បញ្ចូល ៖

ពលករ ១,៦ ពាន់លាននាក់ទទួលរងកាំរស្មី UV ដោយមាន មនុស្សច្រើនជាង ១៨៩៦០ ស្លាប់ទាក់ទងនឹងការងារជារៀងរាល់ឆ្នាំ​ដោយសារជំងឺមហារីកស្បែក។ ១,៦ ពាន់លាននាក់​ងាយ​រងការបំពុលខ្យល់​នៅកន្លែងការងារ និងបង្ក​ជារៀងរាល់ឆ្នាំ​រហូតដល់មនុស្ស ៨៦០០០០​នាក់​​ស្លាប់ នៅកន្លែងការងារ​ក្នុងចំណោមពលករដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅត្រូវហាលថ្ងៃ។ពលករ​​ខាង​​កសិកម្មច្រើនជាង ៨៧០លាននាក់ ងាយរងនឹងត្រូវថ្នាំពុល ដោយមាន​មនុស្ស​ច្រើន​ជាង ៣០០០០០នាក់ ស្លាប់​ដោយសារត្រូវថ្នាំពុលកសិកម្ម​ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។​​ ១៥០០០នាក់​ស្លាប់​នៅ​ពេលធ្វើការជារៀងរាល់ឆ្នាំ​ដោយសារហេតុផលត្រូវ​ជំងឺឆ្លងប៉ារ៉ាស៊ីត និងជំងឺ​ដែល​មាន​ប្រភព​ពីភ្នាក់ងារចម្លង។

លោកស្រី Azzi មន្រ្តី OIT បានបញ្ជាក់ថា ៖ “វាមានសារសំខាន់ដែលថា យើងត្រូវ យក ចិត្ត ទុកដាក់នឹង​ការ​ព្រមាន។ ការពិចារណាទៅលើ​សុវត្ថិភាព និងសុខភាពនៅពេលធ្វើការ ត្រូតែ ជាផ្នែករួមបញ្ចូល​នៃការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ វាគឺជា នយោបាយ ឬ​សកម្មភាព។”

OIT បញ្ជាក់ថា ធ្វើការនៅក្នុងបរិស្ថានត្រឹមត្រូវ និងស្អាត គឺជាគោលការណ៍មួយ និងជាសិទ្ធ​មូលដ្ឋានគ្រឹះនៅកន្លែងការងារ។ OIT បន្ថែមថា យើងចង់ឲ្យការតាំងចិត្តនេះ​ត្រូវ​បាន​គោរព​នៅ​ក្នុង​ក្របខណ្ណនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងនៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ ទៀត​នៃការងារ”។

 

Daily Program

Livesteam thumbnail