សម្តេចប៉ាបរំលេចខួបលើកទី១០០នៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកាតូលិកនៅចិន

នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីអប់រំជំនឿប្រចាំសប្តាហ៍ដែលតែងតែរៀបចំនៅថ្ងៃពុធ សម្តេចប៉ាប ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូមិនភ្លេចរំលេចឡើងនូវ ខួបលើកទី ១០០ នៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកាតូលិកនៅចិន ។

វ៉ាទីកង់ញូវបានរាយការណ៍ថា នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចប៉ាបបានវាយតម្លៃថា អ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩២៤ នៅក្នុងវិហារនៃទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិន គឺជាថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្រ្តនៃកម្មវិធប្រកាសដំណឹងល្អ​។​

សម្តេច​ប៉ាប​បាន​មានបន្ទូល​ថា “នេះ​ធ្វើ​ឱ្យ​ខ្ញុំ​គិត​ដល់​ប្រជាជន​ចិន​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​។​ ចូរ​យើង​អធិដ្ឋាន ​ចំពោះ​អស់បងប្រុសបងស្រី ដែលបានបន្តកិច្ចការប្រកាសដំណឹងល្អ និង មនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសចិន ។

ប្រភពដដែលបានបន្តថា ព្រឹត្តការណ៍នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តសាស្រ្តមួយរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិក នៅលើពិភពលោក និង នៅក្នុងប្រទេសចិន ។

Daily Program

Livesteam thumbnail