ព្រះរាជ្យវង្សានុវង្សខ្មែរដំបូង

ប្រវត្តិ ​ស្រុក​ខ្មែរ​ ឬ​ប្រវត្តិក្សត្រ​ខ្មែរ​ដែល​សោយរាជ្យ​សម្បត្តិ​បន្ត​បន្ទាប់​ពី​ព្រះបាទ​ កៅឌិញ្ញ យើង​អាច​ស្គាល់ និង​ដឹង​បាន​តាម​រយៈ​ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ចិន​ប៉ុណ្ណោះ ។ ឯ​ឈ្មោះ​ពិត​ប្រាកដ​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ​ខ្មែរ​ជំនាន់​នោះ គេ​មិន​អាច​ស្គាល់​ទេ ។ ឈ្មោះ​ដែល​គេ​អាច​ស្គាល់​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ឈ្មោះ​ចិន​តាម​កំណត់​របស់​ អ្នកដំណើរ​ចិន ។

Add new comment

14 + 3 =