សម្តេចប៉ាប៖ ព្រះវិហារមិនមែនជាផ្ទះសម្រាប់នរណា ឬក្រុមណាមួយនោះទេ តែជាផ្ទះសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

សម្តេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូបានមានបន្ទូលថា ព្រះវិហារក៏ដូចជាព្រះសហគមន៍កាតូលិកមិនមែនជាផ្ទះរបស់ន​រណាម្នាក់ ឬក្រុមណាមួយនោះទេ ប៉ុន្តែគឺជាផ្ទះសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់។

វ៉ាទីកង់ញូវបានរាយការណ៍ថា បន្ទូលរបស់សម្តេចប៉ាបបែបនេះ គឺធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេល ដែលទ្រង់បា​នផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ស្វីសនិងអ៊ីតាលី កាលពីពេលថ្មីៗ ដើម្បីចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃខួប១០​ឆ្នាំដែលសម្តេចប៉ាបត្រូវបានជ្រើសតាំង ពោលគឺនៅថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២៣ កន្លងទៅ។

នៅក្នុងបទសម្ភាសនោះ ក្រៅពីបង្ហាញនូវតួនាទីរបស់ព្រះវិហារក៏ដូចជាព្រះសហគមន៍ សម្តេចប៉ាបក៏បានមា​នបន្ទូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែន ក៏ដូចជាអំពើហិង្សាដែលបន្តកើត មានឡើងនៅក្នុងសង្គម នៅកន្លែងផ្សេងៗនៃពិភពលោក។

សម្តេចប៉ាបក៏បានមានបន្ទូល​ពីទំនាក់ទំនង និងទំនួលខុសត្រូវរបស់សន្តអសនៈ កម្មវិធីប្រកាសដំណឹងល្អ ប​ញ្ហាបរិស្ថាន និងប្រធានបទសំខាន់ៗទៀត។

នៅក្នុងបទសម្ភាសនេះ សម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលថា ព្រះវិហារ ឬព្រះសហគមន៍កាតូលិក គឺត្រូវតែប្រា​កដថា ​ជាទីកន្លែងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

សម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលបន្ថែមថា ព្រះវិហារគឺទទួលស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នា ទាំងល្អ អាក្រក់ អ្នកមានអ្នកក្រ អ្នកជា អ្នកឈឺ ពោលគឺសំខាន់ទទួលស្គាល់តម្លៃនៃក្តីស្រលាញ់ មេត្តា ករុណា និង​អត់ឱន។

សម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលថា ៖ «យើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានបាប​ ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាគឺសុ​ទ្ធតែមានតួនាទី និងភាពចាំបាច់ ហើយអាចមកកាន់ព្រះវិហារដើម្បីស្វែងយល់អំពីបាប និងស្គាល់ព្រះជាម្ចា​ស់»៕

Add new comment

17 + 0 =