អាប៉ោងបើកគ្រប! គណបក្សនយោបាយចូលរួមបោះឆ្នោត ខែ​កក្កដា មាន១៨

ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០២៣ បានបញ្ចប់ក្តីរំពឹងចុងក្រោ​យរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្រោមគណបក្ស ភ្លើងទៀន។​

តាមសេចក្តីប្រកាសដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានឲ្យដឹងថា ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចប​ដិសេធលើបណ្តឹងតវ៉ារបស់របស់គណបក្សភ្លើងទៀន ដែលបានប៉ុនប៉ងចូលរួម នៅក្នុងដំណើរបោះឆ្នោតជ្រើ​សរើសតំណាងរាស្ត្រនិតិកាលទី​៧​ តាមរយៈការប្ដឹងជំទាស់តវ៉ាទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិ​កា​រជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលបានបដិសេធការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី​១៥ ខែឧសភា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ។

ការសម្រេចនេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួន ក្រោមការដឹ​កនាំរបស់ លោក អ៊ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ យល់ឃើញថា គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត មានសមត្ថកិច្ចពេញលេញក្នុងការបដិសេធគ​ណបក្សនេះ ពោលគឺតម្កល់សេចក្តីសំរេចបដិសេធរបស់គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ទុកជាបា​នការតាមផ្លូវច្បាប់ បិទផ្លូវតវ៉ា។

ក្រៅពីគណបក្សភ្លើងទៀនចេញ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏បានសម្រេចតម្កល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គណកម្មាធិកា​រជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានបដិសេធមិនទទួលការចុះឈ្មោះរបស់គណបក្សមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែ​រផងដែរ។​

មកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថា តើគណបក្សទាំងពីរ ជាពិសេសគឺគណបក្សភ្លើងទៀននឹងសម្រេចចិ​ត្តយ៉ាងណានោះទេ ប៉ុន្តែតាមច្បាប់គណបក្សនេះអស់សិទ្ធិចូលរួមហើយ ដូច្នេះ ដំណើរការរៀបចំការបោះ​​ឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី ២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២៣ ខាងមុខនេះ​គឺនឹង ប្រពឹត្តិទៅតែ ១៨ គណបក្សប៉ុ​ណ្ណោះ ពីព្រោះគណបក្សដែលបានចុះឈ្មោះគឺមានតែ​២០ គណបក្ស ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់តែ ១៨ ប៉ុណ្ណោះ។

សរុបមកវិញនៅពេលនេះអាប៉ោងបើកគ្របហើយ ដូចនេះយើងជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចរាល់ សូមតាមដាននូវបេក្ខជនរបស់គណបក្សនីមួយៗដែលគណកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់នៅតាមមណ្ឌលដែលមាន ដើម្បីជ្រើសរើស។​ ការសម្រេចចិត្តលើកការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺមិនខុសពីការបោះឆ្នោតលើកមុនៗឡើយ គឺ យើងនៅតែបោះដោយសម្ងាត់ដដែល ដូច្នេះសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ដោយពិនិត្យពិច័យបេក្ខជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៕

Add new comment

8 + 0 =