សហព័ន្ធអន្តរសភាក្រុមលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកអាស៊ីប្រកាសចេញរបាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

របាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធអន្តរសភាក្រុមលោកអភិបាលព្រះសហគមន៏កាតូលិកអាស៊ី ដែលបាន​ប្រជុំ​កាលពីថ្ងៃទី​១២ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២២ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជា សាធារណៈនៅតាមអន​ឡា​ញ។

របាយការណ៍ដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា ៖ «របាយការណ៍ទីក្រុងបាងកក» ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ ជាសាធា​រណៈនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ក្រោមអធិបតីភាព លោកកាឌីណាល់ អូស្វាល់ ហ្គ្រាសា (Oswald Gracias) នៃព្រះសហគមន៍ទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌា។

លោកកាឌីណាល់ អូស្វាល់ ហ្គ្រាសា បានមានប្រសាសន៍ថា ឯកសារនេះគឺជាឯកសារជំនួយ ស្មារតីខាង​ជំ​នឿ​របស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ហើយជាឯកសារដែលកើតចេញពីការសន្ទនា និង ចែករំលែកដ៏​​ស៊ី​ជម្រៅនៅលើបញ្ហានិងស្ថានភាពនៃព្រះសហគមន៍ នៅទ្វីបអាស៊ី ។

លោកកាឌីណាល់បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា នេះគឺជាឯកសារដ៏មានថាមពល សម្រាប់បេសកម្ម​និងមាគ៌ា​នៃព្រះសហគមន៍នៅអាស៊ី ។

ឯកសារនេះមានកម្រាស់សរុប ៤០ ទំព័រ ដោយបែងចែកជា៥ ជំពូក ដែលជំពូកនីមួយៗនិយាយអំពី​សកម្មភា​ព និងគោលដៅនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅអាស៊ី៕

Add new comment

4 + 7 =