វ៉ាទីកង់រៀបចំកិច្ចប្រជុំគ្រួសារពិភពលោកលើកទី ១០

វ៉ាទីកង់ញូវបានរាយការណ៍ថា កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ កន្លងទៅនេះ បុរីវ៉ាទីកង់ឬសន្តអសនៈបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគ្រួសារពិភពលោក ដោយមានអ្នកចូលរួម ប្រមាណជា ជាង២០០០ នាក់។

ប្រភពដដែលបានបន្តថា កិច្ចប្រជុំនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុង គោលបំណងប្រ​កាសប្រាប់គ្រីស្តបរិស័ទ និងប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកអំពីគ្រួសារដ៏ស្រស់ស្អាត នៅក្នុងពិភពលោកនាសម័យទំនើប​បច្ចុប្បន្ន ។

ប្រភពដដែលបានបន្តថា ប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ គឺមកពី ១២០ ប្រទេស ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមលោកអភិបាលនៅតាមប្រទេសនានា។

ប្រភពដដែលបានបន្តថា កិច្ចប្រជុំនេះបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃពុធ ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៥ ខែមិថុនា ទោះបីជាពិភពលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់នូវពេលវេលាដ៏លំបាក ដែលបណ្តាលមកពីការរីករាលដា​លនៃជំងឺឆ្លងនានា សង្រ្គាម និងបញ្ហាផ្សេងៗ ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះ គឺជាការបង្ហាញនិងជុំរុញកម្លាំងចិត្ត ដើ​ម្បីបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាមានក្តីសង្ឃឹម៕

Add new comment

3 + 3 =