លោកបូជាចារ្យដែលមិនដែលបញ្ឈប់ការសិក្សា

អស់រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំ មកហើយដែល លោក ចន ណ ឡូន ( John Naw Lawn) ជាបូជាចារ្យនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកអាយុ ៦៧ ឆ្នាំមួយរូបមកពីភូមិភាគ មីយីតគីយីនា  (Myitkyina )ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បានសច្ចា ហើយលោកតែងតែពលីកម្មគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីការសិក្សានិងការអបរំ ។​

លោកបូជាចារ្យ ចន ណាឡូន បាននិយាយថា លោកបានដឹងថាលោកជិតចូលនិវត្តន៍ហើយ ប៉ុន្តែលោកមិនដែលបោះបង់ការសិក្សានិងការអប់រំទាំងខ្លួនលោក និង​អ្នកដទៃ។ ​

លោកបូជាចារ្យបានមានប្រសាសន៍ថា ទោះបីជាលោកឈានចូលអាយុ ៧០ ឆ្នាំក៏ដោយ ក៏លោកនៅមិនបោះបង់ការសិក្សាដែរ ។ លោកបានអះអាងថា​លោកនឹងបន្តរៀនអ្វីគ្រប់យ៉ាង តាំងពីសៀវភៅ រហូតដល់ការរៀនអប់រំមនុស្សជាពិសេស។​

លោបូជាចារ្យបានចាប់ផ្តើមបម្រើព្រះសហគមន៍តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧  ហើយបានបំពេញការងារជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានៅក្នុងភូមិភាគ មីយីតគីយីនី  ភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។​​

មកដល់ពេលនេះ លោកបូជាចារ្យគឺជាអ្នកដែលរៀបចំ​ការ​ប្រឡងអប់រំជំនឿនៅក្នុងព្រះសហគមន៍នៅ​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​រហូត​ដល់ផ្ទុះ​ការ​រាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩។​

លោកបូជាចារ្យបានចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងកុមារ នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំជំនឿជាមួយកុមារជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមួយឆ្នាំមាន កុមារចូលរួមប្រមាណជា ១២០០ នាក់។ ​

នៅក្នុងកិច្ចការអប់រំជំនឿ លោកបូជាចារ្យបានផលិតបទចម្រៀងគ្រីស្ទានដល់កុមារចំនួន រហូតដល់ ១៨០ បទ ហើយបានបោះពុម្ពសៀវភៅរឿងព្រះគម្ពីរដែលមានកំរ៉ាស់ ៤៤០  ទំព័រជាភាសាកាជិនន និងសៀវភៅធម៌ចំនួនប្រាំពីរសម្រាប់ក្មេងៗជាភាសាភូមា៕​

Add new comment

14 + 1 =