តើមានភាគល្អិចប្លាស្ទីកប៉ុន្មានរសាត់នៅក្នុងសមុទ្រនៃពិភពលោកទាំងមូល និងវាមាន​ទំងន់​ប៉ុន្មាន?

 

ការសិក្សាមួយ​ដែលរៀបចំឡើង​ដោយវិទ្យាស្ថាន និងសកលវិទ្យាល័យជាច្រើន បានបង្ហាញ​ថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥ បរិមាណប្លាស្ទីក​នៅក្នុងមហាសមុទ្របានហក់ឡើង។ ការសិក្សានេះ​មាន​​ជោគជ័យ​ក្នុងការវាយតម្លៃ​អំពីបរិមាណ និងទំងន់​នៃនៃសម្រាមទាំងនេះ។

ជោគជ័យក្នុងការវាយតម្លៃបរិមាណនៃប្លាស្ទីក​នៅក្នុងសមុទ្រ គឺមានព័ត៌បឋម​ចាំបាច់​ដើម្បី​ដាក់​ចេញឲ្យដំណើរការនៃយុទ្ធសាស្រ្តដែលសំដៅលុបបំបាត់សម្រាមបំពុលទាំងនេះ។ ការងារដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី៨ មីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រ Plos One បានផ្តល់​នូវការវាយតម្លៃបែបនេះ។

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានពិនិត្យព័ត៌មាន​ដែលមានប្រភពពីសំណេរវិទ្យាសាស្រ្ត​ដែល​បាន​ផ្សព្វផ្សាយរួចហើយ ជាមួយនឹងទិន្នន័យ​ដែលមិនទាន់មើលឡើងវិញ អំពី​ការបំពុលផ្លាស្ទីក​នៅក្នុងលើផ្ទៃ​នៃមហាសមុទ្រ​នៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៧៩ និងឆ្នាំ២០១៩ នៅក្នុងអាងមហាសមុទ្រ​ចំនួន៦ មានដូចជា អាត្លង់ទិចខាងជើង អាត្លង់ទិចខាងត្បូង ប៉ាស៊ីហ្វីកខាងជើង ប៉ាស៊ីហ្វីក​ខាង​ត្បូង មហាសមុទ្រឥណ្ឌា និងមេឌីទែរ៉ាណេ។ ហើយលទ្ធផល គឺជាការប្រកាសអាសន្ន ៖ គំរូគណិតវិទ្យារបស់ពួកគេបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ និងការកើនឡើងយ៉ាងរហ័សនូវប្លាស្ទីក​នៅ​ផ្ទៃលើមហាសមុទ្រ​ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥។

វាមានពី៨២ពាន់លាន ទៅ៣៥៨ពាន់លាន នៃភាគល្អិតប្លាស្ទីក ជាពិសេសពពួក​មីក្រូប្លាស្ទីក ដែល​មានជាទំងន់ជាសរុបចន្លោះពី ១,១ និង ៤,៩ លានតោន ដែលរសាត់នៅក្នុង​សមុទ្រ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩។ ការសិក្សាបញ្ជាក់ដែរថា ៖ “រហូតមកដល់ឆ្នាំ១៩៩០ មាននិន្នការកំណើនប្លាស្ទីក​ដែល​មិន​អាចដោះស្រាយបាន។”

តើការកើនឡើងបែបនេះពន្យល់បានយ៉ាងដូចម្តេច? យោង​តាម​អ្នក​សិក្សាស្រាវជ្រាវការ​កើន​ឡើង​នូវសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ គឺជាចំនុចនៃការ​ចាប់​ផ្តើម។

“សកលភាវូនីយកម្មធ្វើឲ្យរូបធាតុប្លាស្ទីកកខ្វក់​បង្កើនល្បឿនកើនឡើង។” សកលភាវូបនីយក​ម្ម​​បង្កការកើនឡើងយ៉ាងរហ័ស​នូវការនាំចូល ការនាំចេញ និង​ផលិតកម្ម​អន្តរជាតិ។ នៅ​ផលិត​ផល មានការវេចខ្ចប់ដោយប្រើប្លាស្ទីក។ ទាំងអស់នេះបង្កើនបានជាការកើនឡើង​នូវ​បរិមាណ​​សម្រាមប្លាស្ទីកយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់”។

ការគ្រប់គ្រងសម្រាមប្លាស្ទីក ស្ថិតនៅជាបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំង។ ការកែច្នៃពួកវាឡើងវិញ​នៅមាន​តិច​តួច។ ដូច្នេះសម្ភារៈប្លាស្ទី​កបានបង្កជាបញ្ហាថ្មីៗ។ ប្រទេសថៃ ម៉ាឡេស៊ី វៀតណាម ទួរគី ឬឥណ្ឌូនេស៊ី គឺជាផ្នែកនៃអ្នកនាំចូលដ៏ធំបំផុតនៃសម្រាមប្លាស្ទីកនៅលើពិភពលោក។

ទីផ្សារពិភពលោកនៃការកែច្នៃឡើង​វិញ​បានបង្កជាវិបរឹត​ដោយការសម្រេចចិត្តរបស់ចិនបិទ​ទ្វារ​​ទទួល​​ភាគច្រើននៃប្រភេទសម្រាមប្លាស្ទីក​នៅឆ្នាំ២០១៨។ ដូច្នេះអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បានក្លាយ​ជា​​គោលដៅចម្បង​ទទួលសម្រាមប្លាស្ទីក ប៉ុន្តែតំបន់នេះមិនមានសមត្ថភាព​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​លំហូ​សម្រាមប្លាស្ទីកទាំងនេះទេ។ ដូច្នេះជារឿយៗ សម្រាមប្លាស្ទីក​ចូលទៅក្នុងធម្មជាតិ។

នៅខណៈដែលមិនមានវិធានាការណាមួយបង្ខំឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាប្លាស្ទីកត្រូវបានប្រកាន់យក​ដើម្បីកម្រិតឥទ្ធិពល​នៃផ្លាស្ទីកនៅក្នុងធម្មជាំតិ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រមានថា ៖ “ល្បឿន​ដែល​ប្លាស្ទីក​ចូលទៅក្នុងបរិស្ថាន​ទឹក​នឹងកើនឡើង ប្រមាណ ២,៦ដង នៅចន្លោះឆ្នាំ២០១៦ និង២០៤០ខាងមុខ”។

Add new comment

3 + 12 =