អត្ថាធិប្បាយគម្ពីរដំណឹងល្អ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

អត្ថាធិប្បាយគម្ពីរដំណឹងល្អ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ តាមម៉ាថាយ ១៦,១៣-១៩ អត្ថាធិប្បាយដោយលោកបូជា​ចារ្យ​ ហ្វេរណាន់ដូ អារាំងហ្គោ

លោក​ស៊ីម៉ូន​ប្រកាស​ថា ព្រះ‌យេស៊ូ​ជា​ព្រះ‌គ្រិស្ដ
កាល​ព្រះ‌យេស៊ូ​យាង​មក​ដល់​ស្រុក​សេសារេ‌ភីលីព ព្រះ‌អង្គ​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​សួរ​ពួក​សាវ័ក*​ថា៖ «មនុស្ស​ទាំង‌ឡាយ​ថា​បុត្រ​មនុស្ស​ជា​នរណា?»។ គេ​ទូល​ថា៖ «អ្នក​ខ្លះ​ថា​លោក​ជា​លោក​យ៉ូហាន‌បាទីស្ដ អ្នក​ខ្លះ​ថា​លោក​ជា​ព្យាការី​អេលីយ៉ា អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ថាលោក​ជា​ព្យាការី​យេរេមី ឬ​ជា​ព្យាការី​ណា​មួយ​រូប»។ ព្រះ‌អង្គ​សួរ​គេ​ទៀត​ថា៖ «ចុះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​វិញ តើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ថា ខ្ញុំ​ជា​នរណា​ដែរ?»។ លោក​ស៊ីម៉ូន​ស៊ីម៉ូន‌សិលា​ទូល​ព្រះ‌អង្គ​ថា៖ «លោក​ជា​ព្រះ‌គ្រិស្ដ* ជា​ព្រះ‌បុត្រា​របស់​ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់​ដ៏​មាន​ព្រះ‌ជន្ម​គង់​នៅ»។ ព្រះ‌យេស៊ូ​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​តប​ទៅ​គាត់​វិញ​ថា៖ «ស៊ីម៉ូន​កូន​លោក​យ៉ូណាស​អើយ អ្នក​ពិត​ជា​មាន​សុភមង្គល​មែន អ្នក​ដឹង​សេចក្ដី​នេះមិន‌មែន​ដោយ​គំនិត​ប្រាជ្ញា​ខាង​លោកីយ៍​កទេ គឺ​ព្រះ‌បិតា​របស់​ខ្ញុំ​ដែល​គង់​នៅ​ស្ថាន​បរម‌សុខ*​បាន​សម្ដែង​ឲ្យ​អ្នក​ដឹង។ ខ្ញុំ​សុំ​ប្រាប់​អ្នក​ថា​អ្នក​ឈ្មោះ​សិលា ហើយ​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​សិលា​នេះ ខ្ញុំ​នឹង​សង់​ព្រះ‌សហ‌គមន៍​របស់​ខ្ញុំ។ សេចក្ដី​ស្លាប់​ខពុំ​មាន​អំណាច​លើ​ព្រះ‌សហ‌គមន៍​នេះ​បាន​ឡើយ ខ្ញុំ​នឹង​ប្រគល់​កូន​សោ​ព្រះ‌រាជ្យ​នៃ​ស្ថាន​បរម‌សុខ​ឲ្យ​អ្នក។ អ្វីៗ​ដែល​អ្នក​ចង​គនៅ​លើ​ផែន‌ដី​នេះ ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់​នឹង​ចង​នៅ​ស្ថាន​បរម‌សុខ ហើយ​អ្វីៗ​ដែល​អ្នក​ស្រាយភ នៅ​លើ​ផែន‌ដី ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់​ក៏​នឹង​ស្រាយ​នៅ​ស្ថាន​បរម‌សុខ​ដែរ»។

Add new comment

2 + 4 =