អត្ថាធិប្បាយគម្ពីរដំណឹងល្អ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

អត្ថាធិប្បាយគម្ពីរដំណឹងល្អ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ តាមសន្តលូកា ៨,១-៣ អត្ថាធិប្បាយដោយលោកបូជាចារ្យ ​ផាន បូរី

ស្ត្រីៗដែលបម្រើព្រះយេស៊ូ

បន្ទាប់​មក​ទៀត​ ព្រះ​យេស៊ូ​យាង​ទៅ​តាម​ក្រុង​តាម​ភូមិ​នានា​ ទាំង​ប្រកាស ​និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​ព្រះ​រាជ្យ​របស់​ព្រះជា​ម្ចាស់។​ គ្រីស្ត​ទូត*​ទាំង​ដប់ពីរ​រូប​ទៅ​ជាមួយ​ព្រះអង្គ​ ហើយ​មាន​ស្ត្រីខ្លះ​ទៀត ​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ប្រោស​ឲ្យ​ជា​ពី​ជំងឺ​ និង​បណ្តេញ​ខ្មោច​ចេញ‌​ក៏តាម​ទៅ​ជាមួយ​ដែរ​ គឺមាន​នាង​ម៉ារី​ ជា​អ្នក​ស្រុក​ម៉ាដាឡា​ ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ដេញ​ខ្មោច​ប្រាំពីរ​ចេញ​ពីនាង​ ៣នាង​យ៉ូហា​ណា ​ភរិយា​របស់​ឃូសា​ ជា​មហា​តលិក​របស់​ព្រះបាទ​ហេរ៉ូដ​ នាង​ស៊ូសាណា‌​ ព្រម​ទាំង​ស្ត្រី​ឯទៀតៗ​ជាច្រើន​ ដែល​បាន​ចំណាយ​ធនធាន​របស់​ខ្លួន​‌ដើម្បី​ទំនុក​បម្រុង​ព្រះ​យេស៊ូ​‌និង​‌សាវ័ក*របស់​ព្រះអង្គ។

 

 

Add new comment

5 + 13 =