នាទីបទសម្ភាសន៍៖ "ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាបនៅប្រទេសថៃ

«ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាបនៅប្រទេសថៃ»

លោកអ្នកស្តាប់ជាទីរាប់អាន!

នាទីបទសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធីវិទ្យុ វើរីតាស ក្នុងថ្ងៃព្រហស្តិ៍ ទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ គឺទាក់​ទងទៅនិង «ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាបនៅប្រទេសថៃ» ហើយក្នុងនាទី​នេះផងដែរ ក៏​មាន​វត្តមានរបស់លោក រឿង ឆ័ត្រសិរី ជាប្រធានសាសនទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជា និងជាបូជាចារ្យ​ទទួលខុសត្រូវព្រះសហគមន៍ មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើង។ ហេតុនេះសូមចូល​រួមស្តាប់ដូចតទៅនេះ ដែលនាទីនេះសម្រមសម្រួលដោយខ្ញុំបាទ ឆាក លាំង

Add new comment

7 + 6 =

Please wait while the page is loading