នាទីទស្សនមហាជន

«តើការផាកពិន័យរបស់អន្តរក្រសួង ដល់ណាហើយជុំវិញអ្នកជក់បារីតាមទីសាធារណៈ?»

ដោយមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់អំពីផ្សែងបារី ចំពោះសុខភាពប្រជាជន អន្តរក្រសួងនៃព្រះរាជាណាសចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនថា និងមានការផាកពិន័យចំពោះបុគ្គលណាដែលបានជក់បារីនៅតាមទីសាធារណៈ ដោយចាប់ផ្តើមអនុវត្តតាំងពីខែកក្កដាមកម្ល៉េះ។ ហើយបើគិតរបស់ពលពេលនេះមានរយៈពេលបីខែហើយ។ ដូច្នេះសូមស្តាប់ការលើកឡើងរបស់ប្រជាជនទូទៅជុំវិញសកម្មភាពទាំងនេះ៕  (មានសំលេង)

Add new comment

15 + 4 =

Please wait while the page is loading